Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ładu korporacyjnego, które stosuje FAMUR S.A oraz dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

 

Spółka opublikowała oświadczenia, zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia. Oświadczenia te stanowią część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, które dostępne są na stronie z raportami finansowymi FAMUR S.A. (sekcja Dla Inwestorów > Raporty > Raporty roczne).

Sprawozdania Zarządu z działalności FAMUR S.A.

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 –  dostępna poniżej w sekcji do pobrania.

Aktualny KRS Spółki do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. w latach 2012-2017

ZARZĄD
Stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn
31.10.2017 1  5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 1 4
31.12.2014 1 1
30.06.2014 1 1
01.01.2014 1 2
31.12.2013 1 4
31.12.2012 1 4

 

 

RADA NADZORCZA
Stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn
 31.10.2017 2 5
31.12.2016 1 4
31.12.2015 0 5
31.12.2014 0 5
30.06.2014 0 5
01.01.2014 1 4
31.12.2013 1 4
31.12.2012 0 5

Pobierz

Raporty EBI

Skontaktuj się