fbpx

FAMUR partnerem Konferencji Górnictwo 2016

Restrukturyzacja w polskim górnictwie oraz aktualna kondycja spółek branżowych i perspektywy ich rozwoju – to niektóre z tematów poruszanych na Konferencji Górnictwo 2016, zorganizowanej 25 listopada w Katowicach. Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele rządu, związanych z przemysłem górniczym firm, związków zawodowych oraz eksperci. FAMUR SA był jednym z oficjalnych partnerów konferencji, a Prezes Zarządu Mirosław Bendzera jednym z jej panelistów.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że w ostatnim czasie znacząco zmieniła się sytuacja polskiego górnictwa. Zauważono, że 2016 rok stał pod znakiem tworzenia podstaw przyszłej efektywności krajowego górnictwa, czego przykładami są m.in. powstanie Polskiej Grupy Górniczej czy notyfikacja przez Komisję Europejską pomocy publicznej dla górnictwa w Polsce w wysokości blisko 8 mld zł. W ocenie przedstawicieli rządu jednym z głównych celów obecnej restrukturyzacji jest pozyskanie środków na inwestycje w branży, w tym na budowę nowych kopalń. Eksperci zaznaczali także, że trwające obecnie prace nad „Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030” są swoistym ewenementem, gdyż po raz pierwszy biorą w nich udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, rządu oraz parlamentarzyści. Na tym tle akcentowano również kompleksowe podejście do sektora i istotną dla całej branży rolę producentów maszyn i urządzeń górniczych, o której potrzebach – jak wskazywano – nie można zapominać w procesie restrukturyzacji górnictwa. Podkreślano, że według szacunków na jedno miejsce w sektorze górniczym przypada ok. 5-6 miejsc w sektorze okołogórniczym. Jedna z trzech kluczowych debat tegorocznej konferencji została zorganizowana pod hasłem: „Zmiany na zapleczu. Trudne teraz, śmiałe plany, jaśniejsza przyszłość”. Panel poświęcony był aktualnej sytuacji i perspektywom dla firm okołogórniczych, potencjałowi eksportowemu polskich produktów dla sektora wydobywczego oraz aktualnym procesom konsolidacyjnym w branży. Udział w rozmowie wziął Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA, który podkreślał, że procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne, a także przeprowadzone w ubiegłych latach akwizycje, przynoszą obecnie Grupie FAMUR szereg korzyści. Pomimo wciąż trudnej sytuacji górnictwa w Polsce i na świecie, FAMUR jest spółką, która stale generuje zyski i zwiększa udział eksportu w swoich przychodach. Prezes Bendzera zwrócił uwagę, że FAMUR niezmiennie upatruje szans rozwoju w zwiększaniu eksportu. Jak zaznaczył, trwający obecnie proces przejęcia przez TDJ kontroli nad Kopeksem i jego integracja z Famurem, będzie stanowić fundamentalne wsparcie dla realizowanego w Grupie programu ekspansji zagranicznej Go Global. – Zakładane efekty synergii wzmocnią nasze kompetencje oraz umożliwią przygotowanie kompleksowej oferty produktów i usług koniecznych do obsługi projektów wydobywczo-energetycznych na całym świecie. Połączenie Famuru i Kopeksu oraz integracja ich potencjałów, wiedzy i doświadczeń na zagranicznych rynkach pozwoli nam jeszcze efektywniej konkurować z globalnymi potentatami naszej branży – podsumował Mirosław Bendzera. Wywiad z Mirosławem Bendzerą, Prezesem FAMUR SA podczas konferencji Górnictwo 2016 – kliknij tutaj.

Globe icon PL Globe icon