Jesteśmy partnerem. Wspieramy inwestycje.

Wsparcie inwestycji

Grupa FAMUR stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów nie tylko w obszarze technologicznym, ale również oferując dodatkowe wsparcie dla ich inwestycji. Nasze portfolio obejmuje projektowanie struktur finansowych dopasowanych do potrzeb i możliwości podmiotów zainteresowanych nabyciem naszego sprzętu.

Dzięki obecności na zagranicznych rynkach i bogatemu doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć współpracę z podmiotami
z całego świata.

01 / 04

Korzyści ze współpracy

 • Mamy wieloletnie doświadczenie
  w realizacji projektów wymagających zapewnienia dodatkowego wsparcia dla projektów inwestycyjnych.
 • Posiadamy zaufanie licznych instytucji finansowych.
 • Zespół dedykowanych specjalistów Famuru zapewnia kompleksową pomoc
  w zakresie pozyskiwania finansowania.
01 / 04

Sposób działania

 • Do obsługi konkretnych inwestycji wyznaczany jest specjalista, który we współpracy z klientem projektuje strukturę finansowania i kieruje procesem jego pozyskiwania.
 • Tworzymy rozwiązania finansowe uwzględniające najniższy możliwy do pozyskania przez klienta koszt kapitału.
 • Nasza praca opiera się na przedstawionej przez klienta dokumentacji, która pozwala ocenić sytuację finansową i wiarygodność projektu.
01 / 04

Szybka i prosta procedura

Do przygotowania wstępnej struktury finansowania wymagamy jedynie przedstawienia:

 • Sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata obrotowe lub biznesplany w przypadku spółek SPV.
 • Ostatniego dostępnego sprawozdania kwartalnego lub półrocznego, jeśli spółka takowe sporządza.
01 / 04

Finansowanie z tenorem spłaty:

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani zakupem naszego sprzętu bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu.

Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Dostawa towarów.
 4. Spłata kredytu przez importera – ratalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Korzyści:

 • Odroczenie terminu płatności za towar wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty.
 • Koszt finansowania może być niższy niż przy porównywalnym kredycie aranżowanym przez lokalny bank w kraju importera.
 • Brak konieczności wykorzystania linii kredytowych, które pozostają do dyspozycji importera.

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani użytkowaniem naszego sprzętu bez konieczności angażowania środków własnych na jego nabycie.

Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu między Famurem, towarzystwem leasingowym oraz importerem.
 2. Zawarcie umowy leasingowej.
 3. Sprzedaż aktywów do towarzystwa leasingowego.
 4. Leasing sprzętu w zamian za płatności dokonywane przez importera – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Przeniesienie własności jako opcja uwzględniona w umowie leasingu.

Korzyści:

 • Minimalna lub zerowa wpłata własna.
 • Opłaty leasingowe zwyczajowo są niższe niż przy kredycie oraz dostosowane do bieżących przepływów pieniężnych generowanych przez korzystającego.
 • Możliwość optymalizacji podatkowej.
 • Przeniesienie własności aktywów na korzystającego po zakończeniu okresu leasingu (jako opcja możliwa do zagwarantowania w umowie leasingu).

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani użytkowaniem naszego sprzętu bez konieczności angażowania własnych środków na jego nabycie, a także pragną czerpać dodatkowe korzyści z tytułu oszczędności podatkowych.

Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie umowy najmu.
 3. Wynajem w zamian za płatności dokonywane przez importera zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
 4. Wykup sprzętu (jako opcja uwzględniona w kontrakcie) lub jego zwrot.

Korzyści:

 • Minimalna lub zerowa wpłata własna.
 • Płatności z tytułu najmu dopasowane do przepływów pieniężnych generowanych przez korzystającego.
 • Możliwość optymalizacji podatkowej.
 • Po zakończeniu okresu najmu opcja zwrotu lub zakupu aktywów po z góry uzgodnionej cenie.
 • Możliwość poprawy wskaźników bilansowych.
 • Brak konieczności wykorzystania linii kredytowych, które pozostają do dyspozycji importera.

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy są zainteresowani zakupem naszego sprzętu bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu.

Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Dostawa towarów.
 4. Spłata kredytu przez importera – ratalnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Korzyści:

 • Odroczenie terminu płatności za towar wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty.
 • Koszt finansowania może być niższy niż przy porównywalnym kredycie aranżowanym przez lokalny bank w kraju importera.
 • Brak konieczności wykorzystania linii kredytowych, które pozostają do dyspozycji importera.

Rozwiązanie oferowane klientom, którzy decydują się na zakup niezbędnego sprzętu przy wykorzystaniu kredytu bankowego. Kredyt udzielany jest przez instytucję finansową bezpośrednio importerowi lub jego bankowi.

Schemat transakcji:

 1. Negocjacje warunków handlowych i płatności w ramach kontraktu.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Famurem a bankiem („Umowa z eksporterem”), określającej warunki wykorzystania limitu, uruchomienia oraz definiującej zasady współpracy.
 4. Zawarcie umowy kredytowej z importerem (lub bankiem importera – wówczas dodatkowo następuje zawarcie umowy kredytowej między importerem a jego bankiem).
 5. Dostawa towarów.
 6. Przedłożenie dokumentów handlowych potwierdzających realizację dostawy.
 7. Uruchomienie kredytu.
 8. Spłata przez kredytobiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Korzyści:

 • Odroczony termin płatności za towar w ramach uzyskanego kredytu.
 • Harmonogram płatności dostosowany do realnych możliwości spłaty.
 • Preferencyjne warunki finansowania, m.in pod względem kosztów kredytu, okresu karencji czy harmonogramu i warunków spłat.
 • Wsparcie specjalistów Famuru w dopełnieniu wymaganych formalności.

a) Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wymagających zapewnienia dodatkowego wsparcia dla projektów inwestycyjnych.

b) Posiadamy zaufanie licznych instytucji finansowych.

c) Zespół specjalistów Famuru zapewnia kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania.

a) Proponowane rozwiązania opieramy na praktyce i wiedzy zespołu biegłego w tematach globalnych uwarunkowań rynkowych i potencjalnych możliwości finansowania.

b) Do obsługi konkretnych inwestycji wyznaczany jest specjalista, który we współpracy z klientem projektuje strukturę finansowania i kieruje procesem jego pozyskiwania.

c) Tworzymy rozwiązania finansowe uwzględniające najniższy możliwy do pozyskania przez klienta koszt kapitału.

d) Nasza praca opiera się na przedstawionej przez klienta dokumentacji, która pozwala ocenić sytuację finansową i wiarygodność projektu.

Do przygotowania wstępnej struktury finansowania wymagamy jedynie przedstawienia:

a) Sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata obrotowe lub biznesplany w przypadku spółek SPV.

b) Ostatniego dostępnego sprawozdania kwartalnego lub półrocznego, jeśli spółka takowe sporządza.

Masz pytania? Napisz do nas.

Marzena Ryborz

mryborz@famur.com

Globe icon PL Globe icon