fbpx

FAMUR dba o zrównoważony rozwój

FAMUR publikuje raport zintegrowany za 2021 rok. To drugi w historii spółki dokument podsumowujący najważniejsze finansowe i pozafinansowe aspekty działalności Grupy, wśród których kluczową rolę odgrywa nowa strategia. FAMUR od maja 2021 wdraża strategię Go Green, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną energię.

– Mamy świadomość, że także działania niefinansowe mają wpływ na spółkę i jej wyniki, a Raport – poza podsumowaniem finansowym – to również kompendium wiedzy o tym, kim jesteśmy i jakie aktywności podejmujemy w obszarze relacji z otoczeniem społecznym. Traktujemy te zagadnienia bardzo poważnie, jako fundament naszej tożsamości i planów rozwoju.

Mam tu na myśli zarówno kwestie relacji z interesariuszami i partnerami biznesowymi, społecznością lokalną oraz podejście do zagadnień związanych z wpływem naszej działalności na środowisko naturalne. Biznes powinien być odpowiedzialny i wierzę, że raport doskonale potwierdza ten fakt w odniesieniu do Grupy FAMUR. – mówi Tomasz Jankowski, Dyrektor Relacji Inwestorskich w FAMUR S.A.

Grupa FAMUR aktywnie wspiera przyjęte przez międzynarodową społeczność globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju. Działania w tym zakresie realizuje w dwóch obszarach. W sferze wewnętrznej kluczową kwestią jest zarządzanie uwzględniające zasady ładu korporacyjnego, uczciwe praktyki rynkowe oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie środowiskowe. W obszarze zewnętrznym firma skupia się z kolei na udziale w inicjatywach wspierających dzieci i młodzież, chcąc oferować tej grupie społecznej możliwość rozwoju osobistego, aby tym samym ułatwić jej przedstawicielom start w dorosłe życie. Wśród innych projektów społecznych realizowanych przy zaangażowaniu Spółki i jej pracowników znalazły się przedsięwzięcia z obszarów dobroczynności, edukacji zawodowej, ekologii i sportu. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z przyjętą w styczniu 2021 roku „Polityką dobroczynności FAMUR S.A.”.

Od maja 2021 roku FAMUR realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Spółka konsekwentnie buduje silną pozycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej , poprzez akwizycję spółki PST, zrealizowaną wspólnie z TDJ. Aktualnie w Grupie FAMUR skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, w tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW.

Raport zintegrowany Grupy Famur za 2021rok dostępny jest tutaj.

Globe icon PL Globe icon