fbpx

Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ

W efekcie transakcji FAMUR pozyska 400 mln zł na przejęcie Kopeksu, realizację kluczowych inwestycji oraz intensyfikację wdrażania strategii Go Global.

W ofercie prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, TDJ Equity I przydzieliło 97.294.000 akcji Famuru po cenie 5,5 PLN, stanowiących 20% w kapitale zakładowym. Transakcja została przeprowadzona w ramach procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu (ABB). Globalnym koordynatorem oferty i zarządzającym księgą popytu był mBank, zaś współprowadzącymi księgę popytu byli Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP. Z uwagi na zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych popyt, wielokrotnie przewyższający liczbę oferowanych akcji, po rekomendacji konsorcjum banków, TDJ Equity I zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji plasowanych w ramach transakcji ABB do 97.294.000 akcji Famuru, tj. 20% kapitału, wobec planowanych wcześniej 72.970.500 akcji. – Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, środki pozyskane ze sprzedaży 72.970.500 akcji Famuru, TDJ przeznaczy na objęcie akcji nowej emisji Spółki, uchwalonej na WZA w dniu 5 czerwca, po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku procedury ABB. TDJ pozostanie długoterminowym, większościowym akcjonariuszem FAMUR, dalej wspierając dynamiczny rozwój Spółki – podkreślił Czesław Kisiel prezes zarządu TDJ SA FAMUR pozyskane środki przeznaczy na strategiczne inwestycje rozwojowe, w tym przede wszystkim na zakup od TDJ 65,8% akcji Kopeksu oraz działania związane z intensyfikacją wdrożenia strategii ekspansji zagranicznej Go Global. Pozyskany kapitał umożliwi również sfinansowanie niezbędnych inwestycji oraz konsolidację segmentu odkrywkowego (surface), co umocni FAMUR FAMAK na pozycji niekwestionowanego lidera w Polsce oraz pozwoli na zbudowanie silnej pozycji rynkowej w regionie. W ostatnich tygodniach Zarząd Famuru odbył spotkania i telekonferencje z ponad 80 krajowymi i zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi, w trakcie których przedstawiany był m.in. plan przejęcia i integracji Kopeksu oraz perspektywy rozwoju Spółki w ramach realizacji strategii Go Global. – Sukces transakcji sprzedaży akcji przez TDJ i duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych akcjami Famuru są dla nas potwierdzeniem, że rynek kapitałowy pozytywnie odebrał ogłoszony w maju plan integracji Famuru z Kopeksem, będący istotnym ogniwem strategicznego planu rozwoju Grupy FAMUR na świecie. Jego kluczowym elementem jest wykorzystanie potencjału Famuru i Kopeksu do zbudowania polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA Plan integracji przewiduje włączenie do Grupy FAMUR aktywów „części maszynowej” Kopeksu. Integracja z Kopeksem pozwoli Grupie FAMUR skokowo zwiększyć skalę działalności, zwielokrotnić potencjał i przyspieszyć realizację strategii Go Global, która zakłada osiągnięcie w ciągu 5 lat połowy przychodów Grupy z rynków zagranicznych. Zakończenie integracji Famuru i Kopeksu, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, nastąpi do końca 2017 roku, a formalne zakończenie integracji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Integracja pozwoli w pełni wykorzystać szanse biznesowe w obliczu ożywienia w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno na świecie, jak i w kraju.

Globe icon PL Globe icon