fbpx

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiany w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Emitenta

FAMUR SA informuje, że w dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁASKI 2. WALDEMAR 3. 64092107973 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE 6. NIE
wpisać: 2 1. KAZIMIERSKI 2. IRENEUSZ 3. 74050115650 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. SURFACE 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MICHAŁ 3. 80102900815

Ogłoszenie opublikowano w:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MSiG 12/2020 (5902) z dnia 20 STYCZNIA 2020 R.
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 28071. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
str 306

Globe icon PL Globe icon