SEKCJE SKRZYŻOWAŃ

Sekcje te są elementami kompleksu ścianowego i służą do podparcia stropu wyrobiska chodnikowego w miejscu skrzyżowania ściany z chodnikiem - najbardziej newralgicznego punktu w ścianowym systemie eksploatacji – oraz zakończeń ściany.

Umożliwiają mechanizację następujących prac:

  • podtrzymania stropu chodnika ze stałą podpornością
  • zabudowy wyrobiska w rejonie skrzyżowania już przed czołem ściany, aż poza granicę zrobów
  • przestawiania napędu przenośnika wraz z postępem ściany
  • samoczynnego przestawiania zestawów
  • dopasowania stropnicy do zmiennego ukształtowania stropu w rejonie skrzyżowania
FAZOS-17/37-W FAZOS-18/38-S FAZOS-18/38 FAZOS-19/37 FAZOS-24,5/43
Wysokość obudowy 1,7 - 3,7 1,8 - 3,8  1,8 - 3,8 1,9 - 3,7  2,45 - 4,3 m
Zakres roboczy 1,9 - 3,6 2,0-3,7  2,0 - 3,7  2,0 - 3,6  2,65 - 4,2 m
Podporność stojaków wstępna 987 1040  1108 1388 1570 kN
Podporność stojaków robocza  1080 1143  1212  1648 1767 kN
Podporność obudowy 0,37 0,40 0,40  0,52 0,77 MN/m²
 Skok obudowy  1,6 1,6  1,6 1,6  0,8 m
Siła przesuwu sekcji skrajnej 2 x 206 2 x 194  2 x 206 2 x 311  776 kN
Siła przesuwu sekcji środkowej 2 x 458 2 x 430  2 x 458 2 x 643  1108 kN
Siła przesuwu napędu 2 x 458 2 x 663  2 x 643 2 x 643  1108 kN
Ciśnienie zasilania 25-30 25-30  32  32  32 MPa
Masa sekcji 34 600 36 700  43 200  46 410  43 560 kg