Produkty komplementarne

Więcej

Realizując przyjętą we wrześniu 2018 r. strategię rozwoju na lata 2019-2023, Grupa FAMUR rozszerzyła swoje portfolio produktów o urządzenia, narzędzia oraz towary komplementarne.

PGO SA

Odkuwki i odlewy (staliwne i żeliwne) dla urządzeń odstawy
Przenośniki zgrzebłowe, trasy, zastawki, łączniki, zgrzebła, odlewy korpusów maszyn, wykonane na bazie know–how i dokumentacji klienta

Zamet Industry SA

Szybowe urządzenia transportu pionowego (skipy, klatki, koła linowe)
Urządzenia do wzbogacania i obróbki minerałów (odmulniki, osadzarki, przesiewacze, filtry)
Urządzenia konstrukcyjne wykonywane przez Zamet Industry na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej

Zamet Budowa Maszyn SA

Maszyny wyciągowe, koła linowe, bębny maszyn wyciągowych
Prasy hydrauliczne
Przekładnie i koła zębate o średnicy do 5000 mm
Wykonawstwo maszyn i urządzeń na bazie dokumentacji powierzonej
Wykonawstwo maszyn i urządzeń na bazie własnej dokumentacji
Obróbka mechaniczna wielkogabarytowa
Inne maszyny i urządzenia będące w zasięgu technicznych możliwości Zamet Budowa Maszyn

NiUW Glinik Sp. z o.o.

Noże styczno-obrotowe
Uchwyty nożowe dla kombajnów ścianowych i chodnikowych, tulei, gryzów i świdrów, oraz narzędzi wiertniczych

GLIMARPOL Sp. z .o.o.

Wiertarki pneumatyczno-udarowe
Podpory pneumatyczno-udarowe
Kotwiarki pneumatyczne
Klucze pneumatyczne
Wciągniki pneumatyczne
Opylacze górnicze typu SMYK z napędem pneumatycznym, hydraulicznym i elektrycznym, DROMADER z napędem pneumatycznym, JAMNIK z napędem pneumatycznym
Osprzęt wiertniczy tj. żerdzie, koronki, raczki, łączniki, groty

WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Rury wysoko i niskociśnieniowe oraz armatura
Urządzenia klimatyzacyjne dla kopalń
Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe
Stacje filtracji, stacje uzdatniania wody i kontroli stężenia emulsji

FASER SA

Aparaty ucieczkowe
Aparaty robocze
Pochłaniacze
Lampy i akumulatory
Ładownice

Jesteś zainteresowany szczegółową ofertą
produktów komplementarnych?