fbpx

Komory montażowe

FAMUR to doświadczony i ceniony producent urządzeń i systemów transportu pomocniczego, przeznaczonych do przewozu i przeładunku materiałów oraz do przewozu ludzi. Wszystkie oferowane przez FAMUR  komory montażowe przystosowane są do eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Oferowane komory montażowe sekcji obudowy zmechanizowanej to zespoły urządzeń ułatwiających montaż, demontaż, załadunek na platformę oraz rozładunek z platformy sekcji obudowy. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia komory montażowej przystosowane są do eksploatacji
w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Kompletowane są według indywidualnych potrzeb klienta.

 

Komora montażowa P40-004    

Przykład komory montażowej z wykorzystaniem ciągnika elektrohydraulicznego FEST-15. Agregat zasilający jeździ po jednym z torów komory montażowej – doprowadzony jest do niego tylko przewód elektryczny zasilający. Do podnoszenia sekcji mogą być wykorzystywane standardowe wciągniki jezdne z napędem hydraulicznym.

 

Komora montażowa P40-019-01

Przykład komory montażowej z wykorzystaniem stacjonarnego agregatu zasilającego. Zasilanie do napędu wciągarek i napędu jazdy realizowane jest przewodami hydraulicznymi podwieszonymi do wózków kablowych. Do podnoszenia sekcji mogą być wykorzystywane standardowe wciągniki jezdne z napędem hydraulicznym.

Globe icon PL Globe icon