fbpx

Urządzenia do transportu materiałów

FAMUR to doświadczony i ceniony producent urządzeń i systemów transportu pomocniczego, przeznaczonych do przewozu i przeładunku materiałów oraz do przewozu ludzi. Wszystkie oferowane przez FAMUR  urządzenia do transportu materiałów przystosowane są do eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Wciągnik jezdny hydrauliczny­ WJ-Z, WJ-ZA

Najnowszy wciągnik jezdny o udźwigu 40 kN. Charakteryzuje się uproszczoną budową wciągarki, obniżoną masą oraz małymi gabarytami.

Wciągnik jezdny WJ-S

Standardowy wciągnik jezdny z napędem hydraulicznym. Charakteryzuje się wyjątkowo małą “martwą strefą” wynoszącą 345 mm. Oprócz standardowej wersji o udźwigu 40 kN dostępne są również wersje ze zbloczem hakowym o udźwigu 63 i 80 kN.

Belka nośna BN-S

Belka nośna BN-S przeznaczona jest do transportu materiałów kolejką jednoszynową z napędem linowym lub własnym. Wyposażona jest w dwie wciągarki łańcuchowe z napędem hydraulicznym służące do podnoszenia i opuszczania przewożonych materiałów. Belki BN-S posiadają regulowany rozstaw haków oraz możliwość ręcznego opuszczania materiałów.

Modułowy zespół nośny ZNMW

Zespół nośny ZNMW charakteryzuje się budową modułową, co pozwala na jego eksploatację w różnych konfiguracjach. Zmieniając konfigurację, można uzyskać różne udźwigi oraz dostosować zestaw do transportu różnych elementów. Szczególnymi przypadkami konfiguracji systemu są te przystosowane do transportu zespołów obudowy zmechanizowanej. Podstawowy element zestawu to belka nośna
z dwoma wózkami nośnymi o udźwigu 80 kN. Łącząc belki ze sobą, można uzyskać maksymalny udźwig 160, 240 lub 320 kN. Dostosowanie zestawu do transportu konkretnych materiałów odbywa się przez zastosowanie dodatkowego wyposażenia jak zblocza hakowe, belki wzdłużne, dźwigary, trawersy itp. elementy.

Modułowy zespół nośny ZNMW II

Najnowszy zestaw transportowy ZNMW II charakteryzuje się modułową budową umożliwiającą eksploatację w różnych konfiguracjach optymalnie dostosowanych do realizowanych zadań transportowych. Rozstaw wózków nośnych wynosi 2,25 m, co pozwala na jego eksploatację
z maksymalnym obciążeniem praktycznie na wszystkich stosowanych w kopalniach długościach szyn jezdnych. Dodatkowym atutem jest system kompensacji długości w czasie jazdy po zakrętach zabudowany w belkach nośnych.

Podstawowy element zespołu nośnego ZNMW II stanowią stalowe belki nośne  (moduły) wyposażone we wciągniki łańcuchowe służące do podnoszenia i opuszczania transportowanego materiału. Wciągniki posiadają napęd hydrauliczny.

Do mocowania transportowanego materiału służą haki. Oprócz belek nośnych z wciągnikami zestaw posiada wyposażenie dodatkowe, takie jak trawersy, belki ładunkowe itp. elementy, ułatwiające załadunek materiału oraz odpowiednie rozłożenie masy przewożonego ładunku na wózki nośne i trasę kolejki.

Globe icon PL Globe icon