fbpx

TR-2000

FAMUR to wiodący producent kombajnów chodnikowych, kontynuujący tradycję marki REMAG. Kombajny chodnikowe znajdują szerokie zastosowanie w górnictwie węglowym, ale także w kopalniach kruszyw, kamieniołomach, jak również przy urabianiu starych fundamentów betonowych i przy urabianiu skały płonnej na hałdach przykopalnianych.

Kombajn chodnikowy TR-2000 przeznaczony jest do drążenia wyrobisk o przekroju do 46 m² w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 60 MPa. Maszyna może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%. Kombajn chodnikowy oznaczony jest znakiem CE.

Kombajn jest zaprojektowany i przeznaczony głównie do pracy w poziomych lub nachylonych wyrobiskach kopalń podziemnych o następujących nachyleniach:

 • wzdłużne (wzdłuż biegu i upadu) maks. ± 15°
 • poprzeczne maks. 5°

Postęp przodka ścianowego zależy między innymi od następujących czynników:

 • twardość skał
 • rodzaj urabianych skał
 • rodzaj skał spągu i stropu
 • twardość i uławicenie skały
 • stopień nachylenia wzdłużnego i poprzecznego chodnika
 • rodzaj wykładki i obudowy chodnika
 • kształt przekroju chodnika
 • rodzaj odstawy urobku
 • typ materiału urobku do odstawy
 • parametry wytrzymałościowe skał
 • układ hydrauliczny wyposażony w system LOAD SENSING zapewniający:
  – niższe zużycie energii elektrycznej
  – niższą temperaturę pracy oleju hydraulicznego
  – większą trwałość podzespołów układu hydraulicznego
 • układ hydrauliczny kombajnu przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu standardowym 12 lub 14 MPa, z możliwością regulacji ciśnienia
  do 22 MPa
 • powierzchnie narażone na zużycie pokryte materiałami o dużej odporności na ścieranie
 • system wizualizacji procesu urabiania
 • system monitoringu stanów kombajnu i procesów urabiania oraz zapisu ich na rejestratorze
 • zdalne sterowanie
 • ergonomiczny system sterowniczy pulpitu oraz łatwość manewrowania
 • Autocut – system automatycznego skrawu wraz z monitoringiem postępu
wytrzymałość skał na ściskanie [MPa] 60
maksymalny przekrój urabiania z jednego ustawienia maszyny [m²] 46
maksymalna wysokość urabiania [mm] 6100
maksymalna szerokość urabiania [mm] 8000
maksymalna moc zainstalowana [kW] 485
napiecie zasilania [V] 1000
masa [t] 70
Globe icon PL Globe icon