KGS-245N

Kombajn KGS-245N jest płytkozabiorowym, dwuramiennym kombajnem ścianowym, współpracującym z przenośnikiem ścianowym i obudową zmechanizowaną. Maszyna wyposażona jest w bezcięgnowy system posuwu usytuowany od strony zawału. KGS-25N stosuje się do dwukierunkowego, bezwnękowego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie eksploatacji pokładów o wysokości 1,1÷2,8m, nachylonych do 35° podłużnie oraz do 15° poprzecznie.

Kombajn ten był przez wiele lat z powodzeniem stosowany do eksploatacji niskich ścian zarówno w kopalniach w Polsce, jak i w zakładach wydobywczych na całym świecie, m.in. w Rosji, na Ukrainie czy w Hiszpanii.

Z uwagi na zwiększone w ostatnim okresie zainteresowanie tego typu kombajnami dokonano głębokiej modernizacji ich konstrukcji pod kątem jej unowocześnienia, poprawy parametrów technicznych i BHP. Został opracowany całkowicie nowy zespół napędowy maszyny, w którym wykorzystano silnik elektryczny o większej mocy, napędzający nowej generacji pompę główną. Zastosowano także nowe silniki hydrauliczne zintegrowane z hamulcami do napędu posuwu kombajnu. Opracowano nową konstrukcję ramion kombajnowych, pozwalającą na zwiększenie zakresu urabiania ścian do wysokości 2,8 m, oraz zwiększono do 200 kW moc silnika elektrycznego napędu organów (poprzednio 120 kW). Zmodernizowano również wyposażenie elektryczne kombajnu poprzez zastosowanie nowego systemu sterowania i diagnostyki FAMAC OPTI, co pozwoliło na skuteczniejszą kontrolę parametrów pracy KGS-245N.

Maksymalna wysokość urabiania 2800 mm
Odległość między osiami organów urabiających w poziomie 9390 mm
Odległość między osiami kół napędowych 4654-5288 mm
Wysokość korpusu maszyny 795-1190 mm
Podcięcie 130-250 mm
Dodatkowe parametry
Napięcie zasilania 1000, 1140 V
Zainstalowana moc całkowita 475 kW
Moc silnika organu urabiającego 200 kW
Średnice organów urabiających 900-1500 mm
Zabiór 800 mm
Typ ramion 245 – 200
Moc silnika elektrycznego napędu posuwu 75 kW
Dopuszczalne nachylenie podłużne 35 °
Dopuszczalne nachylenie poprzeczne ±15 °
Siła uciągu 290 kN
Prędkość posuwu 8,9 m/min
Maksymalna masa kombajnu 24 t