PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE ŚCIANOWE

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe Grupy FAMUR to nowoczesne urządzenia przeznaczone do użytku na ścianach o średniej i dużej koncentracji wydobycia. Wykonane są z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie, co gwarantuje dużą żywotność poszczególnych podzespołów oraz niską awaryjność, ograniczającą do minimum prace remontowe w ścianie. Umożliwiają wydobycie w ruchu ciągłym.

Urządzenia te są dostosowane są do różnego rodzaju wysypów: czołowego, bocznego lub krzyżowego. Nawet przy dużym obciążeniu urobkiem osiągalny jest płynny rozruch dzięki silnikom dwubiegowym, sprzęgłom hydrodynamicznym o regulowanym stopniu napełnienia (przepływem cieczy roboczej) lub silnikom z przemiennikiem częstotliwości. Posiadają wyposażenie ułatwiające mechanizację prac związanych z nadążnym napinaniem łańcucha i stałą kontrolą jego napięcia.

Na przenośnikach mogą być montowane ścianowe kruszarki kęsów. W ramach kompleksu ścianowego przenośniki zgrzebłowe ścianowe mogą współpracować z obudowami i kombajnami różnych typów oraz dowolnymi przenośnikami podścianowymi.

Produkty te spełniają wymagania Dyrektywy ATEX 94/9/WE oraz Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Zgrzebłowe systemy odstawy Grupy FAMUR łączą wysokowydajne urządzenia typu FFC oraz tradycyjne rozwiązania i solidność takich marek jak NOWOMAG,  GLINIK i RYFAMA.

 

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu FFC FAMUR FFC-7 FFC-8 FFC-9 FFC-10 FFC-11
Maksymalna wydajność 1100 1600 2000 2500 3000 t/h
Maksymalna długość 400 400 400 400 400 m
Maksymalna moc napędów 945 1500 1800 3000 3600 kW
Szerokość wewnętrzna rynny 700 800 900 1000 1100 mm
Wysokość profilu E 220 220; 265 265; 300 300; 330 300; 330 mm
Grubość blachy ślizgowej 30÷40 35÷45 45÷50 45÷50 50÷60 mm
Standardowa grubość blachy zamykającej 20 20; 25 25;30 30 30;35 mm
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 30×108 34×126 34×126 38×137 38×137
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 34×126 38×126 38×126 42×146 42×146
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 38×137 38×137 48×144/160SP 48×144/160
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 42×146 52×172

 

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu NOWOMAG PSZ-750 Nowomag PSZ-850 Nowomag PSZ-950 Nowomag
Maksymalna wydajność 1000 1600 2000 t/h
Maksymalna długość 400 400 400 m
Maksymalna moc napędów 1600 2000 2520 kW
Szerokość wewnętrzna rynny 700 790; 800 900 mm
Wysokość profilu E 225; 265; 300 265; 300; 335 265; 300; 335 mm
Grubość blachy ślizgowej 20-45 30-50 30-50 mm
Standardowa grubość blachy zamykającej 20-25 20-30 20-30 mm
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 26×92 30×108 34×126
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 30×108 34×126 38×126
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 34×126 38×126 38×137
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 38×137 42×146
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 42×146

 

 Przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu GLINIK  GLINIK 260/724 GLINIK 298/800
Maksymalna wydajność  1050 1700 t/h
Maksymalna długość  400  400 m
Maksymalna moc napędów 945 1500 kW
Szerokość wewnętrzna rynny  724  800 mm
Wysokość profilu E  260 298 mm
Grubość blachy ślizgowej  35 40 mm
Standardowa grubość blachy zamykającej  20  25 mm
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 30 x 108  34 x 126
Łańcuch zgrzebłowy podwójny 34 x 126  38 x 137

 

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu RYBNIK RYBNIK 1100 RYBNIK 950 RYBNIK 850 RYBNIK 750
Maksymalna wydajność teoretyczna 3000 2200 1750 1400 t/h
Maksymalna długość 450 450 450 450 m
Maksymalna moc napędów 3 x 1000  3×750 lub 3×1000  3 x 750 3 x 400 kW
 Napęd wysypowy boczny, czołowy lub krzyżowy boczny, czołowy lub krzyżowy boczny, czołowy lub krzyżowy boczny, czołowy lub krzyżowy
Napęd zwrotny niski najazdowy lub z nadążnym napinaniem niski najazdowy lub z nadążnym napinaniem niski najazdowy lub z nadążnym napinaniem niski najazdowy lub z nadążnym napinaniem
Typ reduktora* planetarny, wielkość „25″, „35″ lub „45″ planetarny wielkość „15”, „25”, „35”, „45” lub konwencjonalny planetarny wielkość „15”, „25” lub „35” planetarny wielkość „15″, „25″ lub konwencjonalny
Przełożenie reduktorów i = 33, i = 39, i = 50 i = 28, i = 33, i = 39 i = 28, i = 33, i = 39 i = 28, i = 33, i = 39
Prędkość łańcucha 1,00 – 1,55 1,1 – 1,55 1,1 – 1,55 0,83 – 1,55 m/s
Łańcuch zgrzebłowy 2x(38×137), 2x(38×137) płaski, 2x(42×146) płaski, 2x (48/115x152C) 2x(34×126), 2x(38×126) płaski, 2x(38×137) płaski, 2x(38×137), 2x(42×146) płaski, 2x (48/115x152C) 2x(30×108), 2x(34×126) lub 2x(38×126) płaski, 2x(38×137) płaski 2x(26×92), 2x(30×108), 2x(30×108) płaski, 2x(34×126), 2x(38×126) płaski
Liczba zębów gwiazdy łańcuchowej z = 7  – z=8 (dla łańcucha 30×108) z=7 (dla łańcucha 34×126 oraz 38×126 płaski) z=8 (dla łańcucha 26×92) z=8 lub z=7 (dla łańcucha 30×108) z=7 lub z=6 (dla łańcucha 34×126 oraz 38×126 płaski)
System posuwu kombajnu dowolny bezcięgnowy (np. Eicotrack, Dynatrack, Megatrac itp.) dowolny bezcięgnowy (np. Eicotrack, Dynatrack, Megatrac itp.) dowolny bezcięgnowy (np. Eicotrack, Dynatrack, Megatrac itp.) dowolny bezcięgnowy (np. Eicotrack, Dynatrack, Megatrac itp.)
Typ współpracującego przenośnika podścianowego GROT 1100, GROT 1400 GROT 1100 lub GROT 950 GROT 950 lub GROT 850 GROT 850 lub GROT 750
Mechanizm do spinania łańcucha hydrauliczny lub hamulec śrubowy hydrauliczny lub hamulec śrubowy hydrauliczny lub hamulec śrubowy hydrauliczny lub hamulec śrubowy
Typ sprzęgła hydrokinetyczne lub podatne hydrokinetyczne lub podatne hydrokinetyczne lub podatne hydrokinetyczne lub podatne
Grubość blachy ślizgowej 50 50 40 dla profilu walcowanego E260 40 lub 45 dla profilu odlewanego E260 lub E295 30 dla profilu walcowanego E230, 35 dla profilu odlewanego E220 40 dla profilu walcowanego E260, 40 lub 45 mm dla profilu odlewanego E260 mm
Wysokość profilu bocznego 330 330 – odlewany  – mm
Wytrzymałość łączników 4000 4000 min 3000 3000 kN/stronę
Możliwe wykonanie rynnociągu ostrogorynna, człon ostrogorynna, człon rynna (tylko dla profilu walcowanego), ostrogorynna, człon rynna (tylko dla profilu walcowanego), ostrogorynna, człon