PRZENOŚNIKI KRZYWOLINIOWE

Proponowane przez FAMUR przenośniki krzywoliniowe pozwalają na dostosowanie przebiegu trasy przenośnika do krzywoliniowego kształtu korytarza, pozostającego w dyspozycji inwestora, i uniknięcie stosowania stacji przesypowych.