PRZENOŚNIKI ZWAŁUJĄCE I Z WÓZKAMI ZRZUTOWYMI

Przenośniki zwałujące to rozwiązanie umożliwiające ciągłe i wysokowydajne składowanie materiału w pryzmy, stosowane na placach przeładowczych w układach transportu materiałów masowych.