SPĄGOŁADOWARKA EZ-800

Spągoładowarka EZ-800 na podwoziu gąsienicowym stosowana jest w górnictwie podziemnym do wyrównywania spągu wypiętrzonego poprzez działanie czynników geologicznych. Jest nieodzowna do przybierania spągu w chodnikach, załadowania, jak i rozdrobnienia urobionej skały.

Dodatkowo stosowany system LOAD-SENSING pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii przy jednoczesnym zmniejszeniu wydzielana się ciepła. Wyposażenie elektryczne zgodne z wymaganiami dyrektyw UE jest w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowane w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu

 • małe gabaryty
 • układ LOAD-SENSING
 • wyposażona w postojowe chłodzenie oleju
 • łatwy transport pod ziemią
 • wysięgnik teleskopowy
 • duża liczba przystawek
 • oświetlenie LED
 • dodatkowy skręt czerpaka prostego
 • możliwość zabudowy szybkozłącza do wymiany osprzętu
 • możliwość podłączenia małej mechanizacji
Maksymalna długość maszyny 7150 mm
Maksymalna szerokość maszyny 1100 mm
Maksymalna wysokość maszyny 1230 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia czerpaka 3362 mm
Skok teleskopu 700 mm
Pojemność czerpaka 0,3 lub 0,6
Masa ładowarki maksymalnie 11000 kg
Nacisk jednostkowy na spąg 0,1 MPa
Moc silnika elektrycznego 55 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość 500 lub 1000/50 V/Hz
Napięcie zasilania/częstotliwość 660 lub 1140/50 V/Hz
Maksymalne podcięcie spągu 340 mm
 • czeprak prosty
 • czerpak bocznosypiący
 • młot udarowy
 • pomost roboczy
 • przystawka wiercąca