URZĄDZENIE PRZEKŁADKOWE ZESPOŁU PODŚCIANOWEGO NOWOMAG (FSBE)

Urządzenie to przeznaczone jest do zabudowy w chodniku podścianowym w ciągu urządzeń odstawy urobku ze ścian eksploatacyjnych. Współpracuje z odpowiednio dobranym przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym i przenośnikiem taśmowym.

FSBE stanowi podstawę przenośnika podścianowego oraz zwrotnię końcową przenośnika taśmowego. Zapewnia najazd przenośnika zgrzebłowego podścianowego na urządzenie, jak również jego przekładkę. Służy do płynnego przeładunku transportowanego urobku.

Posiada budowę segmentową, co umożliwia kształtowanie długości najazdu przenośnika podścianowego z jednego ustawienia urządzenia. Wszystkie elementy narażone na ścieranie wykonane są z wysoce odpornych na ten czynnik materiałów.

Urządzenie wyposażone jest w układy korekcji poziomej i pionowej położenia segmentów względem siebie i wyrobiska. Posiada także kompletną hydraulikę sterowniczą i siłową przystosowaną do zasilania emulsją olejowo-wodną o ciśnieniu zasilania od 25 do 32 MPa. Pulpit sterowniczy zlokalizowany jest w miejscu gwarantującym bezpieczeństwo i dobrą widoczność obsługi. Na urządzeniu mogą być montowane dowolne przenośniki zgrzebłowe podścianowego o szerokości wewnętrznej do 1024 mm.

UPZP-1000 (FSBE-1000) UPZP-1200 (FSBE-1200)
Szerokość taśmy przenośnika taśmowego 1000 1200 mm
Średnica bębna zwrotnego 500; 630 500; 630 mm
Maksymalna długość najazdu przenośnika podścianowego 20 20 m
Rodzaj sterowania urządzeniem hydrauliczne hydrauliczne
Ciśnienie zasilania 25÷32 25÷32 MPa
Siła nasuwająca przenośnik 2070 2070 kN
Jednorazowy skok przesuwu 1000 1000 mm